Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/c/7/c7c2c72f-c6d4-47ad-a49d-6b074b13f290/akostavat.com/sub/oldweb/wp-content/plugins/responsive-image-widget/responsive_image_widget.php on line 123

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/c/7/c7c2c72f-c6d4-47ad-a49d-6b074b13f290/akostavat.com/sub/oldweb/wp-content/plugins/wp-all-export/classes/config.php on line 44
Zatepľovanie kamenného domu - akostavat
Kalkulačka spotreby materiálu

Zatepľovanie kamenného domu

Otázka ohľadom zatepľovania kamenného domu odvetrávaným nekontaktným systémom, vata do roštu. Ide o jeden kamenný múr, ktorý je celý pod strechou a nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu, nakoľko sa nachádza v zadnej časti domu a jeho súčasťou je kôlňa. Jedná sa o svojpomocnú úpravu. Ako vytvoriť rošty a ako to celé zaistiť? Výška múru je cca. 3,5 m. Je potrebné dať rošty aj vodorovne? Aké sú ceny materiálov na povrchovú úpravu? Aká by bola odporúčaná hrúbka vaty, ak je hrúbka múru 70 cm? Rošty by mali byť drevené. 

Na základe dostupných informácií z otázky by sa situácia dala vyriešiť dvomi spôsobmi. V oboch prípadoch je vhodné použiť produkt ISOVER AKUPLAT. Je to multifunkčná doska s dobrými tepelno-technickými i akustickými vlastnosťami s priaznivým pomerom cena/výkon.

1.

Posúdenie z pohľadu vonkajšej steny. Stredná teplota pre zimné obdobie -14 °C.

Na splnenie cieľovej odporúčanej hodnoty podľa STN 73 0540 je potrebné stenu zaizolovať izoláciou celkovej hrúbky 250 mm. Odporúča sa realizovať v dvoch vrstvách. Prvá vrstva hrúbky 150 mm do dreveného roštu 150 mm. Druhá vrstva 100 mm do 100 mm dreveného roštu. V dvoch vrstvách preto, aby sa  eliminovali tepelné mosty od dreveného roštu.

Po aplikácii druhej vrstvy izolácie na drevený rošt je potrebné upevniť poistnú hydroizoláciu – fóliu. Tá chráni izoláciu napríklad pred hnaným dažďom = navlhnutiu. Ďalším dreveným roštom 30/50 vytvoriť odvetrávaciu medzeru 30 mm. Ako povrchová úprava môže byť pokiaľ je to kryté = pod strechou ako je spomínané, napríklad OSB doska.

Drevený rošt by nemal byť problém kotviť na hmoždinky do kameňa. Rošt je potrebné prispôsobiť rozmeru izolačných dosiek, t.j. pri šírke izolačnej dosky 600 mm, svetlý rozmer medzi hranolmi = 585 mm.

 

2.

Posúdenie ako vnútornej steny, kde rozdiel teplôt je viac ako 25 K, t.j., že kôlňa má 3 vonkajšie steny a v zime tam nie je viac ako – 5 °C. Vtedy postačuje predmetnú stenu zaizolovať izoláciou hrúbky 100 mm. Tiež sa odporúča previesť v dvoch vrstvách ako na obrázku.

  1. Akupalt 250 mm

Okrajové podmienky:

–           odpor pri prestupe tepla: Rsi = 0,13 (m2.K)/W, Rse = 0,04 (m2.K)/W

–           vnútorná a vonkajšia teplota: qi = 20,00 °C, qe = -14,00 °C

–           relatívna vlhkosť vnútorného a vonkajšieho vzduchu: ji = 50,00 %, je = 84 %

Fragment konštrukcie:

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°

Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa normy STN 73 0540/3 (materiály podľa normy STN 73 0540/3 sú označené * pred názvom materiálu)

1

Výsledky výpočtov:

Teplota povrchu konštrukcie Φsi: 19,36 °C

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0,15 W/(m2.K)

Difúzny odpor konštrukcie: 0,16 x10^9 m/s

Tepelný odpor konštrukcie R: 6,711 m2.K/W

Normalizovaná hodnota Ua:

  • 0,46 W/(m2.K): maximálna hodnota
  • 0,32 W/(m2.K): normalizovaná hodnota
  • 0,22 W/(m2.K): odporúčaná hodnota
  • 0,15 W/(m2.K): cieľová odporúčaná hodnota

 

Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax.

Konštrukcia vyhovuje doporučenej hodnote Ur1.

Konštrukcia vyhovuje normalizovanej hodnote Un.

Konštrukcia vyhovuje cieľovej doporučenej hodnote Ur2.

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácii.

Maximálne prípustné množstvo skondenzovanej vodnej pary je 0,1kg/(m^2.rok) pre ploché strechy a 0,5kg/(m^2.rok) pre ostatné konštrukcie. V zmysle STN 73 0540 je nutné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

Hodnoty tlaku nasýtených vodných pár (od interiéru k exteriéru):

Vrstva/PSat

1./ 2 242,66

2./ 2 226,71

3./ 1 935,45

4./ 166,70

5./ 166,43

2

Hodnoty teplôt v konštrukcii (od interiéru k exteriéru):

Vrstva/φ

1./ 19,34

2./ 19,22

3./ 16,99

4./ -14,87

5./ -14,89

3

Hodnoty čiastočného tlaku vodných pár v konštrukcii (od interiéru k exteriéru):

Vrstva/Rd

1./ 1 121,33

2./ 1 109,55

3./ 170,07

4./ 143,00

5./ 141,35

4

Hodnoty rozdielov tlakou nasýtenej vodnej pary a čiastočného tlaku vodnej pary v konštrukcii (od interiéru k exteriéru):

Vrstva/PSat – Rd

1./ 1 121,33

2./ 1 117,16

3./ 1 765,37

4./ 23,70

5./ 25,08

5

  1. Akupalt 100 mm

Okrajové podmienky:

–       odpor pri prestupe tepla: Rsi = 0,13 (m2.K)/W Rse = 0,13 (m2.K)/W

Fragment konštrukcie:

Vnútorná stena s vodorovným tepelným tokom

Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa normy STN 73 0540/3 (materiály podľa normy STN 73 0540/3 sú označené * pred názvom materiálu)

6

Výsledky výpočtov:

Teplota povrchu konštrukcie Φsi: 18,63 °C

Súčiniteľ prechodu tepla U: 0,32 W/(m2.K)

Difúzny odpor konštrukcie: 0,16 x10^9 m/s

Tepelný odpor konštrukcie R: 2,961 m2.K/W

Normalizovaná hodnota Ua:

  • 0,8 W/(m2.K): maximálna hodnota
  • 0,45 W/(m2.K): normalizovaná hodnota
  • 0,35 W/(m2.K): cieľová odporúčaná hodnota
  • 0,35 W/(m2.K): odporúčaná hodnota

 

Konštrukcia vyhovuje maximálnej hodnote Umax.

Konštrukcia vyhovuje doporučenej hodnote Ur1.

Konštrukcia vyhovuje normalizovanej hodnote Un.

Konštrukcia vyhovuje cieľovej doporučenej hodnote Ur2.

V konštrukcii nedochádza ku kondenzácii.

Maximálne prípustné množstvo skondenzovanej vodnej pary je 0,1kg/(m^2.rok) pre ploché strechy a 0,5kg/(m^2.rok) pre ostatné konštrukcie. V zmysle STN 73 0540 je nutné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

Odpovedal: Ing. Vladimír Balent, projektový manažér Isover

Viac informácií o produkte nájdete tu.

Cenník si môžete stiahnuť tu.

Zatepľovanie kamenného domu
Ohodnoťte článok

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.