Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/c/7/c7c2c72f-c6d4-47ad-a49d-6b074b13f290/akostavat.com/sub/oldweb/wp-content/plugins/responsive-image-widget/responsive_image_widget.php on line 123

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /data/c/7/c7c2c72f-c6d4-47ad-a49d-6b074b13f290/akostavat.com/sub/oldweb/wp-content/plugins/wp-all-export/classes/config.php on line 44
Pokládka dlažby - akostavat
Kalkulačka spotreby materiálu

Pokládka dlažby

Pýtate sa ako položiť dlažbu? Záleží na type podkladu, na ktorý sa dlažba ide ukladať? Aké sú odlišnosti pri pokládke dlažby?

Prvou fázou akejkoľvek výstavby sú zemné práce. Je potrebné dbať o to, aby pôda nebola mokrá, alebo zamrznutá. Takže musíme zabezpečiť dôkladne urovnanú a zhútnenú pláň.

Podkladové vrstvy a  škárovanie predstavujú najdôležitejšiu fázu vašej výstavby. Skladba podkladových vrstiev je závislá od konkrétnych podmienok a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy.

Veľký dôraz je kladený na technologicky správne a kvalitné zhutnenie podkladových vrstiev po jednotlivých vrstvách, prípadne po ich častiach v hrúbke 10 – 15 cm. Predíde sa tak nebezpečenstvu prepadania dlažby v budúcnosti. Podkladové vrstvy sa realizujú v spáde budúcej spevnenej plochy. ( priečny sklon – min. 2,5%, pozdĺžny sklon – min. 0,5% )

Škárovanie sa vykonáva výlučne kremičitým pieskom frakcie 0 – 4 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,40 kg/m2 do 4,05 kg/m2.

Ak plánujete pokládku dlažby ručne, vykonáva sa na urovnaný a do príslušného sklonu upravený podklad. Smer ukladania je vždy smerom proti spádu dláždenej plochy. Prísun kameniva a pokládka sa vykonáva z položenej dlažby.

Dlažba sa kladie v požadovanej väzbe tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla škára o šírke 3 – 5 mm. Škáry medzi radami dlažieb musia byť rovné a ich rovinnosť sa v priebehu ukladania kontroluje napnutou šnúrou.

Poslednou fázou pokládky dlažby je zhutnenie dlažby pomocou vibračnej dosky a vyškárovanie. Zhutniť sa môže iba suchá a čistá dlažba. Zhutnenie sa vykonáva vibračnou doskou s plastovou alebo gumenou podložkou a okrem zhutnenia sa dlažba zarovná aj v prípade výškových rozdielov jednotlivých dlaždíc. Po zhutnení sa vykoná vyplnenie škár kremičitým pieskom frakcie 0-4 mm a pozametanie povrchu dlažby. Druhé škárovanie sa vykoná po uľahnutí výplňového piesku cca. asi po 2 týždňoch.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: http://www.abw.sk/

Foto: http://www.abw.sk/dlazba/ziegelstein.html?page_id=2424

Pokládka dlažby
Ohodnoťte článok

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.